درباره ما

درباره ما

نام آوران رسانیت

شرکت نام آوران رسانیت با توجه به گروه های مختلفی که در شرکت خود در دسترس جامعه دانشگاهی و آزمایشگاهی قرار داده است، در صدد کمک به پیشرفت و توسعه تکنیکهای خدمات آزمایشگاهی و ارتقاء علمی و افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی و آموزشی در اقصی نقاط کشور می باشد.

خدمات رسانیت خدامتی که ما به مشتریان ارائه می دهیم

خدمات آزمایشگاهی

شرکت نام آوران رسانیت خدمات متنوع آزمایشگاهی را ارائه می دهد. جهت دریافت خدمات آزمایشگاهی، با شرکت تماس حاصل نمایید.

فناوری های نوین آزمایشگاهی

شرکت نام آوران رسانیت فناوری های نوین آزمایشگاهی را ارائه می دهد. جهت دریافت فناوری های نوین آزمایشگاهی، با شرکت تماس حاصل نمایید.

خدمات پس از فروش

جهت دریافت خدمات پس فروش لطفا از طریق صفحه تماس با ما با شرکت تماس حاصل نمایید تا در اسرع وقت هماهنگی های لازم با تکنسین مربوطه انجام شود.

بالا
preloader